Sari la conținut
Proiect regional
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

Beneficar proiect UNIREA PRES SRL, cu sediul in Municipiul Alba Iulia, România, Str. Decebal nr. 27, judetul Alba, cod postal 510093, România, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului nr. J1/336/1991, cod fiscal RO 1756666, a implementat Proiectul cu titlul: ”SCHIMB DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN HOTEL SI EXTINDERE PE ORIZONTALA SI VERTICALA”, Cod SMIS proiect: 114620, finanțat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 2: Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/102/2/2.

Obiectivele proiectului: Stabilirea ca unul dintre liderii de pe piața turismului hotelier din Alba Iulia a întreprinderii UNIREA PRES SRL; Construirea unui hotel și obținerea unui certificat de clasificare de 4*; Achiziționarea de dotări, echipamente și active necorporale în vederea desfășurării activităților de cazare și servicii conexe; Promovarea activităților hoteliere online și în cadrul târgurilor internaționale.

Perioada de implementare a Proiectului a fost de: 01.03.2017-31.07.2023.

Rezultate: Creșterea cifrei de afaceri a întreprinderii; Crearea a 6 locuri de munca pentru desfășurarea activităților hoteliere, cu contracte de munca pe perioada nedeterminata și normă întreagă; Inovarea de serviciu si proces a întreprinderii UNIREA PRES SRL

Valoarea totală contractată a proiectului a fost de 7.066.544,07 lei din care Asistență financiară nerambursabilă contractată de 4.172.798 lei.